Agnieszka Kołakowska

Kultúrák háborúi és más harcok


A lengyel szerzőnő hat éve megjelent könyvében olyan témákról ír, mint a globális felmelegedés iparága, a radikális iszlám és a terrorizmus, a palesztinbarát baloldal antiszemitizmusa, a multikulturalizmus és a gender ideológiája, a minden politikailag nem korrekt közlemény cenzúrázására tett kísérletek. Ezek a témák nem hogy vesztettek jelentőségükből, ma továbbra is aktuálisak. Úgy látja a ’tolerancia’, a ’sokszínűség’ és a ’multikulturalizmus’ nevében megszólalók, hogy ne sértsenek meg senkit, korlátozzák vagy elvetik a demokratikus szabadságjogokat és a valódi liberális értékeket.

Rendelje meg most

„Az európai jobboldal Susan Sontagja. […] írásainak erényei közül mindenképp ki kell emelnünk a szöveget működésbe hozó gondolat erejét, csillámló fényét. Az író humorérzékét, az irónia és az önirónia lépten-nyomon megnyilvánuló képességét. A dolgok átlátásának és a dolgokon való átlátás tudományát. A kozmopolitizmust és a hazaszeretetet. A vallás iránti tiszteletet, s mégis valami egészséges, fanyar, világi szkepszist. A szcientizmussal szembeni gyanakvást, a művészet iránti odaadó érdeklődést.”

Részlet Hörcher Ferenc utószavából

Agnieszka Kołakowska (1960)

A világhírű lengyel filozófus, Leszek Kołakowski lánya. Filozófiát, klasszika-filológiát és indoeurópai nyelvészetet tanult különböző angol és amerikai egyetemeken; később görög filozófiai tanulmányokat is végzett. Angolul és lengyelül is ír, illetve lengyelből és franciából fordít angolra. Jelenleg Párizsban él. Számos publikáció szerzője; jelen könyve 2010-ben látott napvilágot. 2012-ben Andrzej Kijowski-díjat kapott. Ezt olyan szerzőknek ítélik, akik a kognitív értékek mellett az egyéni állásfoglalást is fontosnak tartják, nézeteiket pedig igényes megfogalmazásban, élvezetes stílusban közlik.