Hammerstein Judit

Oroszok és magyarok

Milyenek az oroszok és milyenek vagyunk mi, a megfigyelők? Miként ragadható meg a félelmet és rajongást egyszerre kiváltó rejtélyes orosz világ? Hammerstein Judit vizsgálódásának tárgya a két világháború közötti Oroszországot megjárt magyar írók úti beszámolói. Ám a kötet horizontja időben és térben ennél sokkal tágasabb: a művek az elemzés során nemcsak egymásra reflektálnak folyamatosan, hanem számos más kortárs leírásra, megfigyelésre is.

Rendelje meg most  

„[…] hála Hammerstein Judit remek kötetének rengeteg új adattal, nézőponttal, »megközelítéssel«, találó megfigyeléssel, megragadó részlettel, frappáns elemzéssel lettem gazdagabb. Azt eddig is sejtettem, hogy az »orosz lélek« annyira áttekinthetetlenül sokrétű, hihetetlenül árnyalt, hogy lehetetlen egységes keretbe foglalni.”

(Részlet Borsi-Kálmán Béla utószavából)

Hammerstein Judit (1969)

Történész, kulturális menedzser. Fő kutatási területe a két világháború közötti szovjet–magyar kapcsolattörténet, az első világháborús oroszországi magyar hadifogság és emlékirat-irodalom, valamint a két világháború közötti magyar eszmetörténet egyes kérdései. Hosszú éveket töltött el a kulturális igazgatás és diplomácia területén, többek között a Balassi Intézet vezetőjeként. Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem interdiszcipináris doktori iskolájának elvégzését követően disszertációját a Károli Gáspár Református Egyetemen (PhD) védte meg, ahol jelenleg is oktat. A Magyar Nemzeti Múzeum tanács[1]adója, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos kutató[1]ja. Számos esszé, tanulmány és kritika szerzője.