Andrzej Nowak

Az Orosz Birodalom áldozatai - A birodalom mint áldozat

Az orosz imperializmus áll Andrzej Nowak elemzéseinek középpontjában. Főként azt vizsgálja, hogyan határozza meg magát az orosz állam, hogyan ütköznek a nemzet- és birodalomépítési koncepciók, mit gondol az orosz értelmiség Lengyelországról, milyen szerepet szán az orosz birodalomban a két keleti szláv népnek.

Rendelje meg most

„Nowak esszéi időtállók. Elvezet minket a 2000-es években jelentkező orosz neoimperializmus történelmi forrásvidékeire, bemutatja metamorfózisát és modern megjelenési formáit.”

(Részlet Mitrovits Miklós utószavából)

Andrzej Nowak (1960) (1953)

Lengyel történész és közéleti publicista. A krakkói Jagelló Egyetem Történettudományi Intézete és a varsói Lengyel Tudományos Akadémia professzora. Több mint harminc, lengyel és orosz történelemmel foglalkozó könyv szerzője (a megjelent könyvek 400 ezer példányban keltek el), így többek között: Történelem és geopolitika. Verseny Kelet-Európáért; Dzieje Polski [Lengyelország története, vol. 1–5.]; Az 1920-as elfeledett megnyugvás (a Routledge kiadásában 2023-ban jelenik meg)]; Metamorfozy Imperium Rosyjskiego: 1721–1921 [Az Orosz Birodalom metamorfózisai]. Nowak professzor vendégelőadóként oktat az Egyesült Államokban (Columbia, Harvard, Rice Egyetem), Nagy-Britanniában (University of Cambridge, University College London), Kanadában, Írországban, Japánban, Csehországban. Nowak jelenleg a „Kwartalnik Historyczny” szerkesztője, valamint az Európai Emlékezet és Szolidaritás Akadémiai Tanács tagja. Az 1980 és 1988 közötti időszakban antikommunista újságíróként és oktatóként dolgozott. Munkásságáért számos elismerésben részesült, több kitüntetés birtokosa, így elnyerte a Fehér Sas-rendet, a lengyel állam legmagasabb és egyben legrégibb kitüntetését is.